Vrati se na vrh

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави намјере концентрације привредног субјекта «Велепродајни центар» трговина на велико и мало д.о.о. Сарајево и привредног субјекта Малишић МТ д.о.о. Читлук

Prethodni

DECISION Upon Notification of intended concentration between undertaking Bayerische Landesbank,…

Sljedeći

R J E Š E Nj E po Prijavi namjere…

post-bars