Vrati se na vrh

Р Ј Е Ш Е Њ Е 1. Оцјењује се допуштеном концентрација привредног субјекта «MANN+HUMMEL» Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH, са сједиштем Ludwigsburg, Hindburgstrasse 45., Савезна Република Њемацка, и привредног субјекта «UNICO FILTER» Творница филтера д.д. Тешањ, Индустријска зона, Буква бб, Тешањ.

Prethodni

D E C I S I O N 1. The…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o koncentraciji privrednog…

post-bars