Vrati se na vrh

Obavijest o zajedničkom izvješću o koncentraciji gospodarskih subjekata Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovačka, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovakia, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovačka, 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovačka, i Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovačka (ČSOB), koji se odnosi na osnivanje novog poslovnog subjekta Monilogi s.r.o., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovačka u obliku zajedničkog ulaganja

Prev Post

SAOPĆENJE o održanoj virtuelnoj Regionalnoj konferenciji u organizaciji KV BiH…

Next Post

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskih subjekata „EOS Invest GmbH“,…

post-bars