Vrati se na vrh

 R j e š e nj e   pо  zahtjevu za pokretanje postupka Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Ginekološke ordinacije Amira Frljak, Poliklinike doktor Nabil, i Poliklinike „Atrijum“ protiv Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo

R j e š e nj e pо zahtjevu za pokretanje postupka Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Ginekološke ordinacije Amira Frljak, Poliklinike doktor Nabil, i Poliklinike „Atrijum“ protiv Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo

Prethodni

Pravilnik o proaktivnoj objavi informacija Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Unifarm d.o.o.…

post-bars