Vrati se na vrh

 SEMINAR „KONKURENCIJA I REGULATORI“
17/04/2024

SEMINAR „KONKURENCIJA I REGULATORI“

Stručna savjetnica Anesa Pašić prisustvovala je seminaru na temu „Konkurencija i regulatori“, održanom u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju (RCC)/OECD-GVH, u Kišinjevu, Republika Moldavija, od 15. do 17. aprila 2024. godine.

Seminar se sastojao od niza dinamičnih prezentacija izvedenih od strane panelista, a koje su se ticale relevantnih tema poput uzajamnog odnosa regulatora i tijela za konkurenciju, izazova i prilika koje se javljaju na tržištima energenata u regionu i Evropi, sa naročitim fokusom na analizu tržišta gasa, električne energije i drugih energenata proizvedenih iz obnovljivih izvora.
Još jedna aktuelna tema odnosila se na tržište telekomunikacija i osnaživanje konkurencije u tom segmentu.

Učesnici su bili u prilici da učestvuju u diskusijama nakon izlaganja panelista koji su prezentirali slučajeve iz prakse. Na kraju svake sesije urađene su analize hipotetičkih primjera slučajeva na relevantne teme.

Prethodni

Zahtjev za pristup informacijama u Konkurencijskom vijeću

Sljedeći

TAIEX STUDIJSKA POSJETA FEDERALNOJ AGENCIJI ZA KONKURENCIJU REPUBLIKE AUSTRIJE

post-bars