Vrati se na vrh

 Вјештине извјештавања за потребе процеса европских интеграција

Вјештине извјештавања за потребе процеса европских интеграција

Стручна савјетница Маја Ђурић Чехаја присуствовала је радионици “Вјештине извјештавања за потребе процеса европских интеграција” која је 24. новембра 2023. године, у организацији Дирекције за европске интеграције БиХ, одржана у Бања Луци.

Конкуренцијски савјет БиХ је оцијенило корисним узети учешће на овој обуци обзиром да значај извјештавања у процесу европских интеграција произилази из чињенице да се приступање државе ЕУ темељи на начелу условљености и индивидуалном приступу у оцјењивању напретка државе у испуњавању неопходних услова. Сам процес извјештавања захтијева уједначен приступ, како у припреми извјештаја (садржајно и технички) тако и у њиховој квалитети, а са добијањем кандидатског статуса, нагласак на ова два принципа извјештавања је још изражајнији.

Обука је била интерактивна гдје су сви учесници активно учествовали кроз провјере знања и симулације одређених ситуација обзиром да се институције на свим нивоима власти у БиХ требају методолошки и садржајно придржавати Смјерница за извјештавање у процесу европских интеграција, али и свих оних инструмента којим се осигурава једнак приступ у припреми извјештаја у процесу европских интеграција.

Претходни

Практична примјена Закона о јавним набавкама са освртом на намјештање…

Сљедећи

ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И БОСНИ И…

post-bars