Vrati se na vrh

 Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija
24/11/2023

Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija

Stručna savjetnica Maja Đurić Čehaja prisustvovala je radionici “Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija” koja je 24. novembra 2023. godine, u organizaciji Direkcije za evropske integracije BiH, održana u Banja Luci.

Konkurencijsko vijeće BiH je ocijenilo korisnim uzeti učešće na ovoj obuci obzirom da značaj izvještavanja u procesu evropskih integracija proizilazi iz činjenice da se pristupanje države EU temelji na načelu uslovljenosti i individualnom pristupu u ocjenjivanju napretka države u ispunjavanju neophodnih uslova. Sam proces izvještavanja zahtijeva ujednačen pristup, kako u pripremi izvještaja (sadržajno i tehnički) tako i u njihovoj kvaliteti, a sa dobijanjem kandidatskog statusa, naglasak na ova dva principa izvještavanja je još izražajniji.

Obuka je bila interaktivna gdje su svi učesnici aktivno učestvovali kroz provjere znanja i simulacije određenih situacija obzirom da se institucije na svim nivoima vlasti u BiH trebaju metodološki i sadržajno pridržavati Smjernica za izvještavanje u procesu evropskih integracija, ali i svih onih instrumenta kojim se osigurava jednak pristup u pripremi izvještaja u procesu evropskih integracija.

Prethodni

Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama sa osvrtom na namještanje…

Sljedeći

Jean Monnet Center Of Excellence South And Erast European Competition…

post-bars