Vrati se na vrh

 Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama sa osvrtom na namještanje ponuda u postupcima javnih nabavki sa aspekta Zakona o konkurenciji
18/11/2023

Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama sa osvrtom na namještanje ponuda u postupcima javnih nabavki sa aspekta Zakona o konkurenciji

Kadina Karić i Aleksandra Dunjić, stručne savjetnice Konkurencijskog vijeća, su kao predavači uzele učešće na seminaru “Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama sa osvrtom na namještanje ponuda u postupcima javnih nabavki sa aspekta Zakona o konkurenciji” koja je održana u periodu 16-18. novembara 2023. godine u Dubrovniku u organizaciji ZAMM media CONSULTING d.o.o. Sarajevo.

Organizator je prvi dan seminara posvetio isključivo predavanjima koje su održale savjetnice Konkurncijskog vijeća u smislu otkrivanja namještanja ponuda u postupcima javnih nabavki sa aspekta Zakona o konkurenciji te postupanja u situcijama koje impliciraju kršenje prava konkurencije.

U nastavku seminara certificirani treneri iz oblasti javih nabavki prisutnim su, između ostalog, održali predavanja na temu ciljeva Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkma, izmjene pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, ugovora o javnoj nabavci, postupka konkurentskog zahtjeva, direktnog sporazuma i ostalih iznimno aktualnih pitanja iz oblasti javnih nabavki.

Prethodni

SAOPĆENJE SA 129 SJEDNICE KV

Sljedeći

Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija

post-bars