Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE SA 129 SJEDNICE KV

SAOPĆENJE SA 129 SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je održalo 129. sjednicu dana 15.11.2023. godine u Sarajevu.

Tom prilikom Konkurencijsko vijeće je donijelo Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP 06-26-2-005-6/23 od 10.08.2023. godine, a po zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta UNIPROMET d.o.o. Sarajevo, protiv privrednih subjekata Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1) tačke a), b) i d) i protiv privrednog subjekta Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji.

Prethodni

Godišnja konferencija o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru…

Sljedeći

Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama sa osvrtom na namještanje…

post-bars