Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE SA 129 SJEDNICE KV

PRIOPĆENJE SA 129 SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je održalo 129. sjednicu dana 15.11.2023. godine u Sarajevu.

Tom prilikom Konkurencijsko vijeće je donijelo Zaključak o produljenju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP 06-26-2-005-6/23 od 10.08.2023. godine, a po zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta UNIPROMET d.o.o. Sarajevo, protiv gospodarskih subjekata Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1) točke a), b) i d) i protiv gospodarskog subjekta Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za snabdijevanje prirodnim gasom „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2) točke a), b) i c) Zakona o konkurenciji.

Prev Post

Godišnja konferencija o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru…

Next Post

Praktična primjena Zakona o javnim nabavama sa osvrtom na namještanje…

post-bars