Vrati se na vrh

 Praktična primjena Zakona o javnim nabavama sa osvrtom na namještanje ponuda u postupcima javnih nabava sa aspekta Zakona o konkurenciji
18/11/2023

Praktična primjena Zakona o javnim nabavama sa osvrtom na namještanje ponuda u postupcima javnih nabava sa aspekta Zakona o konkurenciji

Kadina Karić i Aleksandra Dunjić, stručne savjetnice Konkurencijskog vijeća, su kao predavači sudjelovali na seminaru “Praktična primjena Zakona o javnim nabavama sa osvrtom na namještanje ponuda u postupcima javnih nabava sa aspekta Zakona o konkurenciji” koja je održana u razdoblju 16-18. novembara 2023. godine u Dubrovniku u organizaciji ZAMM media CONSULTING d.o.o. Sarajevo.

Organizator je prvi dan seminara posvetio isključivo predavanjima koje su održale savjetnice Konkurncijskog vijeća u smislu otkrivanja namještanja ponuda u postupcima javnih nabava
sa aspekta Zakona o konkurenciji te postupanja u situcijama koje impliciraju kršenjae prava konkurencije.

U nastavku seminara certificirani treneri iz oblasti javih nabava prisutnim su, između ostalog, održali predavanja na temu ciljeva Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama, izmjene pregovaračkog postupka bez objave obavjijesti o nabavi, ugovora o javnoj nabavi, postupka konkurentskog zahtjeva, izravnog sporazuma i ostalih iznimno aktualnih pitanja iz oblasti javnih nabava.

Prev Post

PRIOPĆENJE SA 129 SJEDNICE KV

Next Post

Vještine izvještavanja za potrebe procesa europskih integracija

post-bars