Vrati se na vrh

17/11/2021

Др сц. Амир Каралић предсједник Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине објавио је свој научни рад о утицајима промјена унутар сектора телекомуникација на политику конкуренције у Босни и Херцеговини у Зборнику 7. CUTS-CIRC биеналне конференцији о конкуренцији, регулацији и развоју

Седма биенална конференција одржана је од 16. до 17. новембра 2021. с темом – Изградња блокова за укључиву и отпорну привреду, а постављена је у позадини пандемије COVID-19 и с њом повезане кризе. Криза COVID-19 имала је друштвено-економске штетне ефекте у цијелом свијету. Свијет у којем живимо је глобализиран и либерализиран, што је резултирало позитивним привредним напретком и смањењем сиромаштва. Но, кривац је и за све већи економски јаз.
Др сц. Амир Каралић предсједник Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине представио је свој научни рад о утицају промјена у сектору телекомуникација на политику тржишне конкуренције у Босни и Херцеговини, који је накнадно објављен у Зборнику конференције.

Претходни

РЈЕШЕЊЕ по Пријави намјере концентрације привредног субјекта Аsecco SЕЕ привредно…

Сљедећи

С А О П ШТ Е Њ Е у Сарајеву,…

post-bars