Vrati se na vrh

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Захтјева за покретање поступка привредног субјекта Херинг д.д. Широки Бријег против привредног субјекта ЈП Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији

Претходни

З а к љ у ч а к о одбацивању…

Сљедећи

Nacrt – IZVJEŠTAJ O RADU KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE…

post-bars