Vrati se na vrh

Закључак о покретању поступка по захтјеву привредних субјеката КОМУНАЛИЈЕ ХРГОВЧИЋ д.о.о. Брчко дисрикт, д.о.о. ЋЕХАЈИЋ Брчко дистрикт, ОБНОВА Б д.о.о. Брчко дистрикт, ГРАДСКА ЧИСТОЋА д.о.о. Брчко дистрикт и д.о.о. ИНТЕРМОНТ Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина поднесеном дана 22.02.2010. године против Ј.П. КОМУНАЛНО БРЧКО д.о.о. Брчко дистрикт , Босна и Херцеговина ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања из члана 4. став (1) Закона о конкуренцији

Претходни

Закључак о продужењу рока за доношење рјешења, за додатна 3…

Сљедећи

РЈЕШЕЊЕ о утврђивању постојања забрањеног споразума против Скупштине Кантона Сарајево…

post-bars