Vrati se na vrh

 Закључак по Пријави намјере концентрације привредног субјекта „Telemach BH” Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево,  ул. Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево у вези са намјером стицање појединачне контроле над привредним субјектом MISS.NET д.о.о., Бихаћ, Сарајевска 24, 77000 Бихаћ

Закључак по Пријави намјере концентрације привредног субјекта „Telemach BH” Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, ул. Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево у вези са намјером стицање појединачне контроле над привредним субјектом MISS.NET д.о.о., Бихаћ, Сарајевска 24, 77000 Бихаћ

Претходни

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 112. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БИХ

Сљедећи

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Агенције…

post-bars