Vrati se na vrh

 Zaključak po Prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta „Telemach BH” Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo,  ul. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo u svezi sa namjerom stjecanje pojedinačne kontrole nad gospodarskim subjektom MISS.NET d.o.o., Bihać, Sarajevska 24, 77000 Bihać
14/12/2022

Zaključak po Prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta „Telemach BH” Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo u svezi sa namjerom stjecanje pojedinačne kontrole nad gospodarskim subjektom MISS.NET d.o.o., Bihać, Sarajevska 24, 77000 Bihać

Prev Post

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 112. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

Next Post

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Agencije…

post-bars