Vrati se na vrh

 Zaključak po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta „Telemach BH” Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo,  ul. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo u vezi sa namjerom sticanje pojedinačne kontrole nad privrednim subjektom MISS.NET d.o.o., Bihać, Sarajevska 24, 77000 Bihać
14/12/2022

Zaključak po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta „Telemach BH” Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo u vezi sa namjerom sticanje pojedinačne kontrole nad privrednim subjektom MISS.NET d.o.o., Bihać, Sarajevska 24, 77000 Bihać

Prethodni

Mišljenje na Prijedlog Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama…

Sljedeći

MIŠLJENJE po Zahtjevu Agencije za javne nabavke, Filijala Banja Luka…

post-bars