Vrati se na vrh

З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта ETER CONSULTING ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА Република Србија, физичког лица Петра Степановића, Београд, Република Србија и физичког лица Дејана Чакајца, Београд, Република Србија

Претходни

Рјешење По захтјеву привредног субјекта Meridian Tech д.о.о. Бања Лука

Сљедећи

Р Ј Е Ш Е Њ Е по захтјеву привредних…

post-bars