Vrati se na vrh

 Практична примјена Закона о јавним набавкама са освртом на намјештање понуда у поступцима јавних набавки са аспекта Закона о конкуренцији
18/11/2023

Практична примјена Закона о јавним набавкама са освртом на намјештање понуда у поступцима јавних набавки са аспекта Закона о конкуренцији

Кадина Карић и Александра Дуњић, стручне савјетнице Конкуренцијског савјета, су као предавачи узеле учешће на семинару “Практична примјена Закона о јавним набавкама са освртом на намјештање понуда у поступцима јавних набавки са аспекта Закона о конкуренцији” која је одржана у периоду 16-18. новембара 2023. године у Дубровнику у организацији ZAMM media CONSULTING д.о.о. Сарајево.

Организатор је први дан семинара посветио искључиво предавањима које су одржале савјетнице Конкурнцијског савјета у смислу откривања намјештања понуда у поступцима јавних набавки са аспекта Закона о конкуренцији те поступања у ситуцијама које имплицирају кршење права конкуренције.

У наставку семинара цертифицирани тренери из области јавих набавки присутним су, између осталог, одржали предавања на тему циљева Закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкма, измјене преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, уговора о јавној набавци, поступка конкурентског захтјева, директног споразума и осталих изнимно актуалних питања из области јавних набавки.

Претходни

САОПШТЕЊЕ СА 129 СЈЕДНИЦЕ КС

Сљедећи

Вјештине извјештавања за потребе процеса европских интеграција

post-bars