Vrati se na vrh

РЈЕШЕЊЕ о утврђивању постојања забрањеног споразума против Скупштине Кантона Сарајево и Министарства саобраћаја Кантона Сарајево ради утврђивање постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке а) и д) Закона о конкуренцији у области регулисања пружања такси услуга у Кантону Сарајево

Претходни

Закључак о покретању поступка по захтјеву привредних субјеката КОМУНАЛИЈЕ ХРГОВЧИЋ…

Сљедећи

Z A K L J U Č A K o…

post-bars