Vrati se na vrh

Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта „Електроконтакт СА“ д.о.о. Сарајево, против привредног субјекта ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д., Сарајево и привредног субјекта ЈП„Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево Зависно друштво „Елдис-техника“ д.о.о. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја

Претходни

Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења – подносилац…

Сљедећи

Закључак о одбацивању Захтјева за покретање поступка привредног субјекта Akt.online…

post-bars