Vrati se na vrh

Рјешење по Захтјеву за покретање поступка поднесеном од стране привредних субјеката КОМУНАЛИЈЕ ХРГОВЧИЋ д.о.о. Брчко дистрикт, д.о.о. ЋЕХАЈИЋ Брчко дистрикт, ОБНОВА Б д.о.о. Брчко дистрикт, ГРАДСКА ЧИСТОЋА д.о.о. Брчко дистрикт и д.о.о. ИНТЕРМОНТ Брчко дистрикт против Ј.П. КОМУНАЛНО БРЧКО д.о.о. Брчко дистрикт

Претходни

ПРОГРАМ РАДА КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА ЗА 2010. ГОДИНУ

Сљедећи

Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења – подносилац…

post-bars