Vrati se na vrh

Р Ј Е Ш Е Њ Е Оцјењује се допуштеном концентрација која це настати на тржишту банкарских и финансијских услуга стјецањем вецинског уцешца у ЛТ Господарској банци д.д Сарајево, од стране Привредне банке Загреб д.д.

Претходни

Рјешење Оцјењује се допуштеном концентрација која је настала на тржишту…

Сљедећи

Р Ј Е Ш Е Њ Е Оцјењује се допуштеном…

post-bars