Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 106. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 25.06.2015. године, одржана је 105. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је, између осталог, усвојено:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту трговине на мало прехрамбеним производима и робом широке потрошње у Босни и Херцеговини, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Бинго д.о.о. експорт-импорт Тузла куповином 6 малопродајних објеката привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу „ТУШ“ д.о.о. Бихаћ у Тузли, Санском Мосту, Прњавору, Угљевику, Мостару и Источном Сарајеву.

Анализом свих релевантних података у овом предмету, Конкуренцијски савјет је утврдио да се провођењем ове концентрације неће значајно повећати тржишно учешће учесника предметне концентрације на релевантном тржишту трговине на мало прехрамбеним производима и робом широке потрошње у Босни и Херцеговини те да неће доћи до стварања и јачања њиховог доминантног положаја.

Такође, утврђене су одређене предности које би требали резултирати провођењем предметне концентрације као што су већа заступљеност произода домаће производње у продајним ланцима привредног субјекта “Бинго” као и поновно отварање малопродајних објеката који су претходно били у власништву привредног субјекта “ТУС ТРАДЕ” Бихаћ, а који је престао са радом 2014. године, односно повећавање броја запослених у истим.

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта Монтре д.о.о. Бања Лука, поднесен против привредног субјекта Watch line д.о.о. Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (1) тачке е) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Ortho Life“ д.о.о. Бихаћ, за давање мишљења о постојању забрањеног споразума у смислу повреде из члана 4. Закона о конкуренцији који је поднесен Конкуренцијском савјету 02.06.2015. године.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Molson Coors д.о.о. Бања Лука за давање мишљења у вези тумачења одређених одредби прописа из области заштите конкуренције.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „ASA FINANCE” д.д. Сарајево, дионичко друштво за економски, финансијски и правни консалтинг поднесеном Конкуренцијском савјету, а у вези обавезе поновног подношења Пријаве концентрације након објаве новог добровољног јавног тендера.
Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Амко комерц д.о.о. Сарајево који је поднесен Конкуренцијском савјету за давање мишљења у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта „ASA FINANCE“ д.д. Сарајево ради куповине акција и повећања власничког учешћа у привредном субјекту „МОЈА БАНКА“ д.д. Сарајево ради непостојања концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса “Нестро Петрол“ Бања Лука којом намјерава узети у закуп привредни субјекат Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге „МД Буквић“ Брчко дистрикт ради непостојања обавезе пријаве.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка поднесеном од стране Удружења приватних апотека Сарајево против Унско-Санског кантона, Бихаћ, ради утврђивања кршења члана 4. став (1) и (2) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка Удружења потрошача „Клуб потрошача Средње Босне“ Травник ради утврђивања постојања забрањеног споразума у одредбама Споразума о уступању права даљинског гријања града Травника, закљученог између Општине Травник и привредног субјекта „Унис Енергетика“ д.о.о. Сарајево из члана 4. став (1) тачке а), б), ц) и е) Закона о конкуренцији, и утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја привредног субјекта „Унис Енергетика“ д.о.о. Сарајево из члана 10. став (2) тачка а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет

Претходни

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Захтјеву за…

Сљедећи

РЈЕШЕЊЕ по Захтјеву за појединачно изузеће од забране Споразума о…

post-bars