Vrati se na vrh

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 106. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 25.06.2015. godine, održana je 105. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je, između ostalog, usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Bingo d.o.o. export-import Tuzla kupovinom 6 maloprodajnih objekata gospodarskog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću „TUŠ“ d.o.o. Bihać u Tuzli, Sanskom Mostu, Prnjavoru, Ugljeviku, Mostaru i Istočnom Sarajevu.

Analizom svih mjerodavnih podataka u ovom predmetu, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se provođenjem ove koncentracije neće značajno povećati tržišni udjel sudionika predmetne koncentracije na mjerodavnom tržištu trgovine na malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje u Bosni i Hercegovini te da neće doći do stvaranja i jačanja njihovog vladajućeg položaja.

Također, utvrđene su određene prednosti koje bi trebali rezultirati provođenjem predmetne koncentracije kao što su veća zastupljenost proizoda domaće proizvodnje u prodajnim lancima gospodarskog subjekta “Bingo” kao i ponovno otvaranje maloprodajnih objekata koji su prethodno bili u vlasništvu gospodarskog subjekta “TUS TRADE” Bihać, a koji je prestao sa radom 2014. godine, odnosno povećavanje broja uposlenih u istim.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta Montre d.o.o. Banja Luka, podnesen protiv gospodarskog subjekta Watch line d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu članka 4. stavak (1) točke e) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Ortho Life“ d.o.o. Bihać, za davanje mišljenja o postojanju zabranjenog sporazuma u smislu povrede iz članka 4. Zakona o konkurenciji koji je podnesen Konkurencijskom vijeću 02.06.2015. godine.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Molson Coors d.o.o. Banja Luka za davanje mišljenja u svezi tumačenja određenih odredbi propisa iz oblasti zaštite konkurencije.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „ASA FINANCE” d.d. Sarajevo, dioničko društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting podnesenom Konkurencijskom vijeću, a u svezi obveze ponovnog podnošenja Prijave koncentracije nakon objave novog dobrovoljnog javnog tendera.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Amko komerc d.o.o. Sarajevo koji je podnesen Konkurencijskom vijeću za davanje mišljenja u svezi postojanjа obveze podnošenja prijave koncentracije.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo radi kupovine dionica i povećanja vlasničkog udjela u gospodarskom subjektu „MOJA BANKA“ d.d. Sarajevo radi nepostojanja koncentracije u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa “Nestro Petrol“ Banja Luka kojom namjerava uzeti u zakup gospodarski subjekt Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge „MD Bukvić“ Brčko distrikt radi nepostojanja obveze prijave.

Zaključak kojim je pokrenut postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane Udruge privatnih ljekarni Sarajevo prоtiv Unsko-Sanske županije, Bihać, radi utvrđivanja kršenja članka 4. stavak (1) i (2) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka Udruge potrošača „Klub potrošača Srednje Bosne“ Travnik radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u odredbama Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnika, zaključenog između Općine Travnik i gospodarskog subjekta „Unis Energetika“ d.o.o. Sarajevo iz članka 4. stavak (1) točke a), b), c) i e) Zakona o konkurenciji, i utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja gospodarskog subjekta „Unis Energetika“ d.o.o. Sarajevo iz članka 10. stavak (2) točka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće

Prev Post

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu gospodarskog…

Next Post

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu gospodarskog…

post-bars