Vrati se na vrh

25/06/2015

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 106. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 25.06.2015. godine, održana je 105. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je, između ostalog, usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje u Bosni i Hercegovini, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Bingo d.o.o. export-import Tuzla kupovinom 6 maloprodajnih objekata privrednog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću „TUŠ“ d.o.o. Bihać u Tuzli, Sanskom Mostu, Prnjavoru, Ugljeviku, Mostaru i Istočnom Sarajevu.

Analizom svih relevantnih podataka u ovom predmetu, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se provođenjem ove koncentracije neće značajno povećati tržišni udio učesnika predmetne koncentracije na relevantnom tržištu trgovine na malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje u Bosni i Hercegovini te da neće doći do stvaranja i jačanja njihovog dominantnog položaja.

Također, utvrđene su određene prednosti koje bi trebali rezultirati provođenjem predmetne koncentracije kao što su veća zastupljenost proizoda domaće proizvodnje u prodajnim lancima privrednog subjekta “Bingo” kao i ponovno otvaranje maloprodajnih objekata koji su prethodno bili u vlasništvu privrednog subjekta “TUS TRADE” Bihać, a koji je prestao sa radom 2014. godine, odnosno povećavanje broja zaposlenih u istim.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta Montre d.o.o. Banja Luka, podnesen protiv privrednog subjekta Watch line d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu člana 4. stav (1) tačke e) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „Ortho Life“ d.o.o. Bihać, za davanje mišljenja o postojanju zabranjenog sporazuma u smislu povrede iz člana 4. Zakona o konkurenciji koji je podnesen Konkurencijskom vijeću 02.06.2015. godine.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Molson Coors d.o.o. Banja Luka za davanje mišljenja u vezi tumačenja određenih odredbi propisa iz oblasti zaštite konkurencije.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „ASA FINANCE” d.d. Sarajevo, dioničko društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting podnesenom Konkurencijskom vijeću, a u vezi obaveze ponovnog podnošenja Prijave koncentracije nakon objave novog dobrovoljnog javnog tendera.
Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Amko komerc d.o.o. Sarajevo koji je podnesen Konkurencijskom vijeću za davanje mišljenja u vezi postojanjа obaveze podnošenja prijave koncentracije.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo radi kupovine dionica i povećanja vlasničkog udjela u privrednom subjektu „MOJA BANKA“ d.d. Sarajevo radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa “Nestro Petrol“ Banja Luka kojom namjerava uzeti u zakup privredni subjekt Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge „MD Bukvić“ Brčko distrikt radi nepostojanja obaveze prijave.

Zaključak kojim je pokrenut postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane Udruženja privatnih apoteka Sarajevo prоtiv Unsko-Sanskog kantona, Bihać, radi utvrđivanja kršenja člana 4. stav (1) i (2) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka Udruženja potrošača „Klub potrošača Srednje Bosne“ Travnik radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u odredbama Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnika, zaključenog između Općine Travnik i privrednog subjekta „Unis Energetika“ d.o.o. Sarajevo iz člana 4. stav (1) tačke a), b), c) i e) Zakona o konkurenciji, i utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja privrednog subjekta „Unis Energetika“ d.o.o. Sarajevo iz člana 10. stav (2) tačka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 02-26-2-05-52-II/13 od 16.12.2013. godine…

post-bars