Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 111. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БИХ
16/11/2022

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 111. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БИХ

У Сарајеву, дана 16.11.2022. године, одржана је 111. сједница Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине на којој је усвојено:
Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту снабдјевања графичког или финог папира који се не прави од дрвета и тржишту снабдјевања самољепљивих етикета на подручју Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем заједничке контроле привредних субјеката BC Partners Management XI Limited, Arnold House PO Box 273 St Julian’s Avenue St. Peter Port, Guernsey GY1 3RD и Bain Capital Investors, L.L.C., Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware, 19807, Сједињене Државе над привредним субјектом Федригони С.п.А., са сједиштем на via Enrico Fermi 13/F, Верона, Италија.
Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту производње, трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији ентитета Републике Српске која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Lugos Renewables Karlatolt Felelossegu Tarsasag над привредним субјектом Соларна фотонапонска електрана Требиње 1 куповином 70,0% власничких учешћа.
Рјешење којим се утврђује се да је привредни субјекат Raiffeisen bank д.д. Босна и Херцеговина, Филијала Бања, на релевантном тржишту пружања услуге вођења жиро-рачуна и текућих рачуна грађана и грађанско-правних лица и вршење платног промета по тим пословима, примјеном тачке 6.6.1.1. Преглед-Виртуелне конвертибилне валуте Програма о минимуму обиму, облика и садржаја активности Raiffeisen Bank дд БиХ за спречавање прања новца и финансирање терористичких активности, ограничио приступ уговореној услузи обављања трансакција насталих на име посредовања у трговању дигиталном имовином преко рачуна отвореног у Раиффеисен банк у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта PREMIER WORLD SPORT д.о.о. Читлук, Краља Томислава број 47, 88 260 Читлук, Босна и Херцеговина ради непостојања концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак о покретању поступка којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка поднесеном од стране привредног субјекта ПИРНАР доо, Пословна зона Горинчани бб, 77250 Босански Петровац, против ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, Вилсоново шеталиште 15, 71 000 Сарајево, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке а), б), ц), д) Закона о конкуренцији.
Закључак о покретању поступка којим се покреће поступак по захтјеву привредног субјекта Сигма комерц д.о.о. Шамац, против привредног субјекта ЈУ „Воде Српске“ Бијељина, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.
Мишљење на Закон о туризму Зеничко – добојског кантона, којим је Конкуренцијски савјет након извршене анализе одредби Закона о туризму Зеничко – добојског кантона, а у складу са чланом 25. став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији, утврдио да исти није у супротности са Законом о конкуренцији.


Конкуренцијски савјет БиХ

Претходни

Рјешење По Пријави концентрације привредних субјеката Елекропривреда Републике Српске и…

Сљедећи

РЈЕШЕЊЕ По пријави концентрације привредних субјеката BC Partners Management XI…

post-bars