Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ СА 115. СЈЕДНИЦЕ Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине

САОПШТЕЊЕ СА 115. СЈЕДНИЦЕ Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је на 115. сједници која је одржана дана 15.02.2023. године у Сарајеву донио

– Рјешење којим се одбија као неоснован Захтјев привредних субјеката Плива Хрватска” д.о.о. за развој, производњу и продају лијекова и фармацеутских производа., Прилаз баруна Филиповића 25, 10000 Загреб, Република Хрватска, и “Плива” д.о.о. Сарајево Трг Хероја 10, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина поднесен против Владе Херцеговачко – неретванског кантона Стјепана Радића 3, 88000 Мостар, Босна и Херцеговина, ради утврђивања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Забрањени споразум је, према наводима Подносиоца захтјева, настао доношењем Одлуке о измјени и допуни одлуке о утврђивању листе лијекова који се прописују и издају на терет средстава завода здравственог осигурања Херцеговачко – неретванског кантона („Службене новине Херцеговачко – неретванског кантона“, број 4/2021) и Одлуке о утврђивању листе лијекова обавезног здравственог осигурања („Службене новине Херцеговачко – неретванског кантона“, бр. 6/2022 и 10/2022) донесених од стране Владе ХНК.

Као релевантно тржиште предметног поступка Конкуренцијски савјет је утврдио тржиште лијекова који се могу прописивати и издавати на терет средстава ЗЗО ХНК у Херцеговачко – неретванском кантону.

По окончању предметног поступка Конкуренцијски савјет је у битном утврдио да Подносиоци захтјева нису доказали постојање повреде из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији те је става како је Влада ХНК доношењем предметних Одлука поступала у складу са својим овластима које произлазе из члана 9. Закона о лијековима ФБиХ, као и да исте не представљају забрањени споразум из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Претходни

Рјешење по Захтјеву за покретање поступка против Владе Херцеговачко –…

Сљедећи

Буџет-Извод из Закона о буџету институција БиХ

post-bars