Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE SA 115. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

SAOPĆENJE SA 115. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 115. sjednici koja je održana dana 15.02.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Rješenje kojim se odbija kao neosnovan Zahtjev privrednih subjekata Pliva Hrvatska” d.o.o. za razvoj, proizvodnju i prodaju lijekova i farmaceutskih proizvoda., Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, i “Pliva” d.o.o. Sarajevo Trg Heroja 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina podnesen protiv Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona Stjepana Radića 3, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zabranjeni sporazum je, prema navodima Podnosioca zahtjeva, nastao donošenjem Odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko – neretvanskog kantona“, broj 4/2021) i Odluke o utvrđivanju liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Hercegovačko – neretvanskog kantona“, br. 6/2022 i 10/2022) donesenih od strane Vlade HNK.

Kao relevantno tržište predmetnog postupka Konkurencijsko vijeće je utvrdilo tržište lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava ZZO HNK u Hercegovačko – neretvanskom kantonu.

Po okončanju predmetnog postupka Konkurencijsko vijeće je u bitnom utvrdilo da Podnosioci zahtjeva nisu dokazali postojanje povrede iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji te je stava kako je Vlada HNK donošenjem predmetnih Odluka postupala u skladu sa svojim ovlastima koje proizlaze iz člana 9. Zakona o lijekovima FBiH, kao i da iste ne predstavljaju zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Vlade Hercegovačko –…

Sljedeći

Budžet-Izvod iz Zakona o budžetu institucija BiH

post-bars