Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE SA 115 SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

PRIOPĆENJE SA 115 SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 115. sjednici koja je održana dana 15.02.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Rješenje kojim se odbija kao neutemeljen Zahtjev gospodarskih subjekata Pliva Hrvatska” d.o.o. za razvoj, proizvodnju i prodaju lijekova i farmaceutskih proizvoda., Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, i “Pliva” d.o.o. Sarajevo Trg Heroja 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina podnesen protiv Vlade Hercegovačko – neretvanske županije Stjepana Radića 3, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zabranjeni sporazum je, prema navodima Podnositelja zahtjeva, nastao donošenjem Odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije („Službene novine Hercegovačko – neretvanske županije“, broj 4/2021) i Odluke o utvrđivanju liste lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Hercegovačko – neretvanske županije“, br. 6/2022 i 10/2022) donesenih od strane Vlade HNŽ.

Kao mjerodavno tržište predmetnog postupka Konkurencijsko vijeće je utvrdilo tržište lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava ZZO HNŽ u Hercegovačko – neretvanskoj županiji.

Po okončanju predmetnog postupka Konkurencijsko vijeće je u bitnom utvrdilo da Podnositelji zahtjeva nisu dokazali postojanje povrede iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji te je stava kako je Vlada HNŽ donošenjem predmetnih Odluka postupala sukladno sa svojim ovlastima koje proizlaze iz članka 9. Zakona o lijekovima FBiH, kao i da iste ne predstavljaju zabranjeni sporazum iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Prev Post

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Vlade Hercegovačko –…

Next Post

Budžet-Izvod iz Zakona o budžetu institucija BiH

post-bars