Vrati se na vrh

 САОПШТЕЊЕ СА 129 СЈЕДНИЦЕ КС

САОПШТЕЊЕ СА 129 СЈЕДНИЦЕ КС

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је одржао 129. сједницу дана 15.11.2023. године у Сарајеву.

Том приликом Конкуренцијски савјет је донио Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: УП 06-26-2-005-6/23 од 10.08.2023. године, а по захтјеву за покретање поступка привредног субјекта УНИПРОМЕТ д.о.о. Сарајево, против привредних субјеката Кантоналног јавног комуналног предузећа за снабдијевање природним гасом „Сарајевогас” д.о.о. Сарајево, Министарства комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околиша Кантона Сарајево и Владе Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1) тачке а), б) и д) и против привредног субјекта Кантоналног јавног комуналног предузећа за снабдијевање природним гасом „Сарајевогас” д.о.о. Сарајево, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији.

Претходни

Годишња конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору…

Сљедећи

Практична примјена Закона о јавним набавкама са освртом на намјештање…

post-bars