Vrati se na vrh

 Саопштење са 3. сједнице

Саопштење са 3. сједнице

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине одржао је 3. сједницу 22. 2. 2023. године у Сарајеву. Сједници је претходио стручни колегиј.

На сједници су разматрани материјали из области конкуренцијског права и политике, као и унутрашњег рада и функционисања Конкуренцијског савјета..

Донесено је Рјешење којим се дозвољава појединачно изузеће уговора од забране Уговора о именовању носиоца искључивог права на пуњење са измјеном, са свим пратећим допунама и прилозима, у смислу члана 4. став (3) и члана 5. Закона о конкуренцији. Уговор је закључен 7. 8. 2023. године између привредних субјеката „PepsiCo Inc.” Њујорк, САД и „Књаз Милош“ а.д. Аранђеловац, Република Србија, а изузеће се утврђује на период од 5 (пет) година и почиње да тече од дана закључења Уговора.

У оквиру осталих тачака дневног реда сједнице усвојен је интерни акт Конкуренцијског савјета, Извјештај о обављеном попису потраживања и обавеза за 2023. годину. Такође, достављене су информације о стању поступака који се тренутно воде пред Конкуренцијским савјетом.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

РЈЕШЕЊЕ по Захтјеву за појединачно изузеће споразума од забране подносиоца…

Сљедећи

„Припреме за претприступне преговоре са ЕУ – искуство Хрватске“

post-bars