Vrati se na vrh

 Priopćenje sa 3. sjednice

Priopćenje sa 3. sjednice

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine održalo je 3. sjednicu 22. 2. 2023. godine u Sarajevu. Sjednici je prethodio stručni kolegij.

Na sjednici su razmatrani materijali iz područja prava i politike tržišnog natjecanja te unutarnjeg rada i funkcioniranja Konkurencijskog vijeća.

Doneseno je Rješenje kojim se dopušta pojedinačno izuzeće ugovora od zabrane Ugovora o imenovanju nositelja isključivog prava na punjenje uz izmjenu, sa svim popratnim dodacima i prilozima, u smislu članka 4. stavak (3) i članka 5. Zakona o konkurenciji. Ugovor je zaključen 7. 8. 2023. godine između poslovnih subjekata „PepsiCo“ dd. New York, SAD i “Knjaz Miloš” a.d. Aranđelovac, Republika Srbija, a izuzeće se utvrđuje na razdoblje od 5 (pet) godina i počinje teći od dana sklapanja Ugovora.

U sklopu preostalih točaka dnevnog reda sjednice usvojen je interni akt Konkurencijskog vijeća, Izvješće o popisu potraživanja i obveza za 2023. godinu. Također, podnesene su informacije o stanju postupaka koji se trenutno vode pred Konkurencijskim vijećem.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prev Post

RJEŠENJE pо Zahtjevu za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane podnositelja…

Next Post

„Pripreme za pretpristupne pregovore s EU – iskustva Hrvatske“

post-bars