Vrati se na vrh

14/03/2022

САОПШТЕЊЕ у Сарајеву, 14.03.2022. године, одржана је 101. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се по утврђује се да је привредни субјекат „ЈП Комунално“ д.о.о. Жепче, Босна и Херцеговина, злоупотријебио доминантан положај на тржишту дистрибуције топлотне енергије у Граду Жепче, примјеном члана 16. Одлуке о загријавању стамбеног и пословног простора даљинским гријањем број: 01-23-83/19 од 31.05.2019. године те примјеном Правилника о сталном и привременом искључењу објекта са инсталација централног гријања број: 1677/15 од 08.09.2015. године којим су прописани услови издвајања тарифног купца из топлинског система као и обавеза плаћања свих трошкова осим трошкова енергије за тарифне купце којима је одобрено издвајање из топлинског система, што представља условљавање другој страни да прихвати додатне обавезе које по својој природи немају везе с предметом споразума, у складу са одредбама члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.
Рјешењем је наложено сљедеће:
да у року од 60 шездесет дана од дана пријема овог Рјешења „ЈП Комунално“ д.о.о. Жепче измијени Правилник о сталном и привременом искључењу објекта са инсталација централног гријања број: 1677/15 од 08.09.2015. године на начин да се одредбе истих ускладе са Законом о конкуренцији, те да у року од 60 (шездесет) дана предложи нову Одлуку о загријавању стамбеног и пословног простора даљинским гријањем.
Због кршења одредби из члана 10. став (2) тачке д) Закона о конкуренцији, „ЈП Комунално“ д.о.о. Жепче је изречена новчана казна у висини од 5.000,00 КМ.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту продаје полиетиленских производа, односно – полиетилена ниске густине (ЛДПЕ) и полиетилена високе густине (ХДПЕ) на подручју Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта „НИС” а.д. Нови Сад, Србија, над привредним субјектом „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево, Србија.

Рјешење којим се као неоснован одбија Захтјев ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачке б) и ц) Закона о конкуренцији, поднесен од привредног субјекта “Телеком Србија” а.д. Београд, Србија, против привредних субјеката “United Media S.a.r.l.” Луксембург, “Direct media комуникације” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина и “Нова БХ” д.о.о. Сарајево, и/или било ког другог привредног субјекта који послује унутар United Group, а који је потписник споразума који је предмет Захтјева.

Закључак којим се обуставља поступак по Пријави концентрације привредног субјекта “Real Lurra Asset Management Corporation TMF (BVI)“ Лтд, Роад Тоwн, Тортола, Британска Дјевичанска Острва, ради одустајања странке.

Закључак којим се обуставља поступак по Пријави концентрације привредних субјеката “Agri Europe Cyprus Limited“ д.о.о. Кипар, „АИК банка“ а.д. Београд, Србија и „Горењска банка“ д.д. Крањ, Словенија, ради одустајања странке.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за појединачно изузеће споразума од забране, поднесеном од стране привредних субјеката „Swixx Biopharma“ АГ Швицарска и „Sanofi-Aventis Groupe“ Француска, у смислу члана 4. став (3) и члана 5. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта „Аутохит“ д.о.о Сарајево, Босна и Херцеговина, против привредних субјеката „Гума М“ д.о.о. Мостар, Босна и Херцеговина и „Ренаулт Ниссан Словенија“ д.о.о. Љубљана, Словенија, ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине у погледу обавезе пријаве намјере концентрације која се односи на купопродају дионица „Сбербанк БХ“ д.д. Сарајево.
Конкуренцијски савјет је у Мишљењу оцијенио да се преузимање надзора над банком од стране Агенције за банкарство не може сматрати концентрацијом у смислу члана 12. став (1) Закона, те исто не подлијеже обавези пријаве концентрације у складу са одредбама члана 12. став (3) Закона о конкуренцији.


Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

МИШЉЕЊЕ по захтјеву Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине

Сљедећи

Рјешење По Закључку о покретању поступка по службеној дужности против…

post-bars