Vrati se na vrh

PRIOPĆENJE u Sarajevu, 14.03.2022. godine, održana je 101. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se po utvrđuje se da je gospodarski subjekt „JP Komunalno“ d.o.o. Žepče, Bosna i Hercegovina, zlouporabio vladajući položaj na tržištu distribucije toplotne energije u Gradu Žepče, primjenom članka 16. Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem broj: 01-23-83/19 od 31.05.2019. godine te primjenom Pravilnika o stalnom i privremenom isključenju objekta sa instalacija centralnog grijanja broj: 1677/15 od 08.09.2015. godine kojim su propisani uslovi izdvajanja tarifnog kupca iz toplinskog sustava kao i obveza plaćanja svih troškova osim troškova energije za tarifne kupce kojima je odobreno izdvajanje iz toplinskog sustava, što predstavlja uvjetovanje drugoj strani da prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, sukladno odredbama članka 10. stavak (2) točka d) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je naloženo sljedeće:
da u roku od 60 šezdeset dana od dana primitka ovog Rješenja „JP Komunalno“ d.o.o. Žepče izmijeni Pravilnik o stalnom i privremenom isključenju objekta sa instalacija centralnog grijanja broj: 1677/15 od 08.09.2015. godine na način da se odredbe istih usklade sa Zakonom o konkurenciji, te da u roku od 60 (šezdeset) dana predloži novu Odluku o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem.
Zbog kršenja odredbi iz članka 10. stavak (2) točke d) Zakona o konkurenciji, „JP Komunalno“ d.o.o. Žepče je izrečena novčana kazna u visini od 5.000,00 KM.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu prodaje polietilenskih proizvoda, odnosno – polietilena niske gustine (LDPE) i polietilena visoke gustine (HDPE) na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta „NIS” a.d. Novi Sad, Srbija, nad gospodarskim subjektom „HIP-Petrohemija” a.d. Pančevo, Srbija.

Rješenje kojim se kao neutemeljen odbija Zahtjev radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1. točke b) i c) Zakona o konkurenciji, podnesen od gospodarskog subjekta “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Srbija, protiv gospodarskih subjekata “United Media S.a.r.l.” Luksemburg, “Direct media komunikacije” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Nova BH” d.o.o. Sarajevo, i/ili bilo kog drugog gospodarskog subjekta koji posluje unutar United Group, a koji je potpisnik sporazuma koji je predmet Zahtjeva.

Zaključak kojim se obustavlja postupak po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta “Real Lurra Asset Management Corporation TMF (BVI)“ Ltd, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, radi odustajanja stranke.

Zaključak kojim se obustavlja postupak po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata “Agri Europe Cyprus Limited“ d.o.o. Kipar, „AIK banka“ a.d. Beograd, Srbija i „Gorenjska banka“ d.d. Kranj, Slovenija, radi odustajanja stranke.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane, podnesenom od strane gospodarskih subjekata „Swixx Biopharma“ AG Švicarska i „Sanofi-Aventis Groupe“ Francuska, u smislu članka 4. stavak (3) i članka 5. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Autohit“ d.o.o Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv gospodarskih subjekata „Guma M“ d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina i „Renault Nissan Slovenija“ d.o.o. Ljubljana, Slovenija, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 10. stavak (2) točke a), b) i c) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu obveze prijave namjere koncentracije koja se odnosi na kupoprodaju dionica „Sberbank BH“ d.d. Sarajevo.
Konkurencijsko vijeće je u Mišljenju ocijenilo da se preuzimanje nadzora nad bankom od strane Agencije za bankarstvo ne može smatrati koncentracijom u smislu članka 12. stavak (1) Zakona, te isto ne podliježe obvezi prijave koncentracije sukladno odredbama članka 12. stavak (3) Zakona o konkurenciji


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prev Post

MIŠLJENJE po zahtjevu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Next Post

Rješenje Po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv…

post-bars