Vrati se na vrh

SAOPĆENJE u Sarajevu, 14.03.2022. godine, održana je 101. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 

Rješenje kojim se po utvrđuje se da je privredni subjekt „JP Komunalno“ d.o.o. Žepče, Bosna i Hercegovina, zloupotrijebio dominantan položaj na tržištu distribucije toplotne energije u Gradu Žepče, primjenom člana 16. Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem broj: 01-23-83/19 od 31.05.2019. godine te primjenom Pravilnika o stalnom i privremenom isključenju objekta sa instalacija centralnog grijanja broj: 1677/15 od 08.09.2015. godine kojim su propisani uslovi izdvajanja tarifnog kupca iz toplinskog sistema kao i obaveza plaćanja svih troškova osim troškova energije za tarifne kupce kojima je odobreno izdvajanje iz toplinskog sistema, što predstavlja uslovljavanje drugoj strani da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je naloženo sljedeće:
da u roku od 60 šezdeset dana od dana prijema ovog Rješenja „JP Komunalno“ d.o.o. Žepče izmijeni Pravilnik o stalnom i privremenom isključenju objekta sa instalacija centralnog grijanja broj: 1677/15 od 08.09.2015. godine na način da se odredbe istih usklade sa Zakonom o konkurenciji, te da u roku od 60 (šezdeset) dana predloži novu Odluku o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem.
Zbog kršenja odredbi iz člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji, „JP Komunalno“ d.o.o. Žepče je izrečena novčana kazna u visini od 5.000,00 KM.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu prodaje polietilenskih proizvoda, odnosno – polietilena niske gustine (LDPE) i polietilena visoke gustine (HDPE) na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta „NIS” a.d. Novi Sad, Srbija, nad privrednim subjektom „HIP-Petrohemija” a.d. Pančevo, Srbija.

Rješenje kojim se kao neosnovan odbija Zahtjev radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, podnesen od privrednog subjekta “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Srbija, protiv privrednih subjekata “United Media S.a.r.l.” Luksemburg, “Direct media komunikacije” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Nova BH” d.o.o. Sarajevo, i/ili bilo kog drugog privrednog subjekta koji posluje unutar United Group, a koji je potpisnik sporazuma koji je predmet Zahtjeva.

Zaključak kojim se obustavlja postupak po Prijavi koncentracije privrednog subjekta “Real Lurra Asset Management Corporation TMF (BVI)“ Ltd, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, radi odustajanja stranke.

Zaključak kojim se obustavlja postupak po Prijavi koncentracije privrednih subjekata “Agri Europe Cyprus Limited“ d.o.o. Kipar, „AIK banka“ a.d. Beograd, Srbija i „Gorenjska banka“ d.d. Kranj, Slovenija, radi odustajanja stranke.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane, podnesenom od strane privrednih subjekata „Swixx Biopharma“ AG Švicarska i „Sanofi-Aventis Groupe“ Francuska, u smislu člana 4. stav (3) i člana 5. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu privrednog subjekta „Autohit“ d.o.o Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv privrednih subjekata „Guma M“ d.o.o. Mostar, Bosna i Hercegovina i „Renault Nissan Slovenija“ d.o.o. Ljubljana, Slovenija, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu obaveze prijave namjere koncentracije koja se odnosi na kupoprodaju dionica „Sberbank BH“ d.d. Sarajevo.
Konkurencijsko vijeće je u Mišljenju ocijenilo da se preuzimanje nadzora nad bankom od strane Agencije za bankarstvo ne može smatrati koncentracijom u smislu člana 12. stav (1) Zakona, te isto ne podliježe obavezi prijave koncentracije u skladu sa odredbama člana 12. stav (3) Zakona o konkurenciji

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

MIŠLJENJE po zahtjevu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sljedeći

Rješenje Po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv…

post-bars