Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ у Сарајеву, 16.12.2021. године, одржана је 97. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се као неоснован одбија Захтјев привредног субјекта „Telemach д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, поднесен против привредних субјеката „Бабић д.о.о.“ Јабланица, Босна и Херцеговина и „БХ Телеком д.д.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, ради постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став 1. тачка б) и д) Закона о конкуренцији.

Рјешење којим се као неоснован одбија Захтјев привредног субјеката „Telemach BH д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, поднесен против привредних субјеката „Arena Channels Group д.о.о.“ Београд, Србија и „БХ Телеком д.д.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, ради утврђивања постојања забрањеног споразума према члану 4. став 1. тачка б), ц) и е) Закона о конкуренцији.
Такође, као неоснован одбијен је Захтјев привредног субјекта „Telemach BH д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, поднесен против привредних субјеката „Телекомуникације Републике Српске а.д.“ Бања Лука, Босна и Херцеговина и „БХ Телеком д.д.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, ради утврђивања постојања забрањеног споразума према члану 4. став 1. тачка б), ц) и е) Закона о конкуренцији.
Истим Рјешењем је као неоснован одбијен и Захтјев привредног субјекта „Telemach BH д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, поднесен против привредног субјекта „Arena Channels Group д.о.о.“ Београд, Србија, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2. тачка б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се, због стварне ненадлежности, одбацује Захтјев за покретањем поступка привредног субјекта „Arena Channels Group д.о.о.“ Београд, Србија, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, привредног субјекта „Telemach д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина.

Закључак којим се, као неоснован, одбија Приједлог за доношење допунског рјешења поднесен од стране привредног субјекта „Telemach BH д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, а који се односи на Рјешење Савјета број: УП-02-26-3-037-86/20 донесено дана 11.10.2021.године.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења у поступку покренутом Закључком број: УП-03-26-3-008-8/21 од 14.7.2021. године, по Захтјеву привредног субјекта “Телеком Србија а.д.” Београд, Србија, против привредних субјеката: „Adria News S.a’ rl“ Луксембург, „Adria News д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина и „Adria News BH Production д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта „Унифарм д.о.о.“ Лукавац, Босна и Херцеговина, против Владе Херцеговачко-неретванског кантона ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта „Унифарм д.о.о.“ Лукавац, Босна и Херцеговина, против Владе Кантона 10. ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по службеној дужности против „Јавног предузећа Гријање д.о.о.“ Какањ, Босна и Херцеговина, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.
Истим Закључком покренут је поступак против Општине Какањ, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по службеној дужности против Владе Федерације Босне и Херцеговине и Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву за појединачно изузеће од забране Уговора о дистрибуцији који су закључили привредни субјекти “Philip Morris Products S.A.” Швицарска и “KT&G Corporation” Република Кореја, у смислу члана 4. став (1) и (3) и члана 5. Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

ЗАКЉУЧАК по приједлогу за доношење допунског рјешења привредног субјекта Telemach…

Сљедећи

Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредног субјеката Telemach BH…

post-bars