Vrati se na vrh

С А О П ШТ Е Њ Е у Сарајеву, 17.02.2022. године, одржана је 99. сједница Конкуренцијског савјета БиХ

С А О П ШТ Е Њ Е

у Сарајеву, 17.02.2022. године, одржана је 99. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се утврђује појединачно изузеће рестриктивног споразума – Уговора о дистрибуцији од 29.01.2020. године, закључен између привредних субјеката ”Philip Morris Products S.A.” Швицарска и “KT&G Corporation” Република Кореја, у смислу члана 4. ст. (1) и (3) и члана 5. Закона о конкуренцији. Изузеће се утврђује на временски период од 3 (три) године и почиње тећи од дана закључења Уговора.

Закључак којим се проширује Закључак број: УП-03-26-3-008-8/21 од 14.7.2021. године којим је покренут поступак ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији, по Захтјеву привредног субјекта Телеком Србија а.д. Србија, против привредних субјеката Adria News S.a’ rl, Луксембург, Адриа Неwс д.о.о. Сарајево и Adria News BH Production д.о.о. Сарајево.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта „Digital Asset Management“ д.о.о. Бања Лука, против „Raiffeisen bank“ д.д. Босна и Херцеговина, Филијала Бања Лука, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији.

Мишљење на Приједлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о начину расподјеле и кориштењу финансијских средстава прикупљених по основу континуиране и једнократне накнаде од концесије. Мишљење је донесено по Захтјеву Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Зеничко-добојског кантона и Министарство за привреду Зеничко-добојског кантона.
Конкуренцијски савјет је у Мишљењу оцијенио да се предметна Одлука не може сматрати прописом који има утицаја на тржишну конкуренцији у смислу члана 25. став (2) Закона о конкуренцији. Са тог аспекта Конкуренцијски савјет није надлежан да улази у прописано и цијени усклађеност горе наведених одредби са Законом о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

МИШЉЕЊЕ на Приједлог Одлуке о измјенанам и допуни Одлуке о…

Сљедећи

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Захтјеву за…

post-bars