Vrati se na vrh

С А О П ШТ Е Њ Е 105. сједница Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине

у Сарајеву, 19.05.2022. године, одржана је 105. сједница Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине на којој је усвојено:

Рјешење којим се као неоснован одбија Захтјев ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке а) и б) Закона о конкуренцији, поднесен од стране привредних субјеката “Крка Фарма” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина и “Крка, товарна здравил” д.д. Ново место, Словенија, против Владе Кантона 10.

Истим Рјешењем, као неоснован је одбијен Приједлог за доношење рјешења о привременој мјери, поднесен од стране привредних субјеката “Крка Фарма” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина и “Крка, товарна здравил” д.д. Ново место, Словенија.

Рјешење којим се као неоснован одбија Захтјев ради утврђивања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, на тржишту снадбијавања лијекова који се издају на рецепт на терет ЗЗОКС, поднесен од стране привредних субјеката “Плива Хрватска” д.о.о. Загреб, Хрватска и “Плива” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, против Владе Кантона Сарајево.

Истим Рјешењем, као неоснован је одбијен Приједлог за доношење рјешења о привременој мјери, поднесен од стране привредних субјеката “Плива Хрватска” д.о.о. Загреб, Хрватска и “Плива” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина.

Рјешење којим се као неоснован одбија Захтјев ради утврђивања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка а) и б) Закона о конкуренцији, на тржишту лијекова који се издају на рецепт на терет ЗЗОКС, поднесен од стране привредних субјеката “Крка Фарма” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина и “Крка, товарна здравил” д.д. Ново место, Словенија, против Владе Кантона Сарајево.

Истим Рјешењем, као неоснован је одбијен Приједлог за доношење рјешења о привременој мјери, поднесен од стране привредних субјеката “Крка Фарма” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина и “Крка, товарна здравил” д.д. Ново место, Словенија.

 Рјешење којим се утврђује појединачно изузеће споразума од забране – Уговора о ексклузивној дистрибуцији закљученог дана 12. јула 2021. године, између привредних субјеката „Swixx Biopharma AG“ Baar, Швицарска и „Sanofi-Aventis Groupe“ Париз, Француска, у смислу члана 4. став (3) и члана 5. Закона о конкуренцији.

Изузеће се утврђује на временски период од 5 (пет) година и почиње тећи од дана закључења Уговора.

 Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту услуга у вези са готовим новцем, на територији Босне и Херцеговине, која ће настати оснивањем привредног субјекта „Monilogi s.r.o.“ Братислава, Словачка заједничким улагањем привредних субјеката „Všeobecná úverová banka, a.s.“ Братислава, Словачка, „Slovenská sporiteľňa, a.s.“ Братислава, Словачка,  „Татра банка, а.с.“ Братислава, Словачка, „365.bank, a. s.“ Братислава, Словачка и „Československá obchodná banka, a.s.“ Братислава, Словачка, која се односи на оснивање новог привредног друштва „Monilogi s.r.o.“ Братислава, Словачка, у смислу члана 12. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредних субјеката “Плива Хрватска” д.о.о. Загреб, Хрватска и “Плива” д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, против Владе Херцеговачко–неретванског кантона, Мостар, Босна и Херцеговина, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Адвокатског друштва dmb legal, д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, у вези обавезе пријаве концентрације Конкуренцијском савјету.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „ЈП Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево, Босна и Херцеговина, о томе да ли је ограничење утврђено Законом и Одлуком о ограничавању повећања цијена снабдијевања електричном енергијом Владе Федерације Босне и Херцеговине у складу са одредбама Закона о конкуренцији Босне и Херцеговине.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредних субјеката КРКА ФАРМА…

Сљедећи

РЈЕШЕЊЕ по Захтјеву за појединачно изузеће споразума од забране привредних…

post-bars