Vrati se na vrh

PRIOPĆENJE 105. sjednica Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine

Sarajevo,  19. 05. 2022. godine

P R I O P Ć E N J E

u Sarajevu, 19.05.2022. godine, održana je 105. sjednica Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se kao neutemeljen odbija Zahtjev radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke a) i b) Zakona o konkurenciji, podnesen od strane gospodarskih subjekata “Krka Farma” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Krka, tovarna zdravil” d.d. Novo mesto, Slovenija, protiv Vlade Županije 10.

Istim Rješenjem, kao neutemeljen je odbijen Prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane gospodarskih subjekata “Krka Farma” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Krka, tovarna zdravil” d.d. Novo mesto, Slovenija.

Rješenje kojim se kao neutemljen odbija Zahtjev radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, na tržištu opskrbe lijekova koji se izdaju na recept na teret ZZOKS, podnesen od strane gospodarskih subjekata “Pliva Hrvatska” d.o.o. Zagreb, Hrvatska i “Pliva” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Kantona/Županije Sarajevo.

Istim Rješenjem, kao neutemeljen je odbijen Prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane gospodarskih subjekata “Pliva Hrvatska” d.o.o. Zagreb, Hrvatska i “Pliva” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Rješenje kojim se kao neutemeljen odbija Zahtjev radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka a) i b) Zakona o konkurenciji, na tržištu lijekova koji se izdaju na recept na teret ZZOKS, podnesen od strane gospodarskih subjekata “Krka Farma” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Krka, tovarna zdravil” d.d. Novo mesto, Slovenija, protiv Vlade Kantona/Županije Sarajevo.

Istim Rješenjem, kao neutemeljen je odbijen Prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane gospodarskih subjekata “Krka Farma” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Krka, tovarna zdravil” d.d. Novo mesto, Slovenija.

Rješenje kojim se utvrđuje pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane – Ugovora o ekskluzivnoj distribuciji zaključenog dana 12. srpnja 2021. godine, između gospodarskih subjekata „Swixx Biopharma AG“ Baar, Švicarska i „Sanofi-Aventis Groupe“ Pariz, Francuska, u smislu članka 4. stavak (3) i članka 5. Zakona o konkurenciji.

Izuzeće se utvrđuje na vremensko razdoblje od 5 (pet) godina i počinje teći od dana zaključenja Ugovora.

 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu usluga u vezi sa gotovim novcem, na teritoriju Bosne i Hercegovine, koja će nastati osnivanjem gospodarskog subjekta „Monilogi s.r.o.“ Bratislava, Slovačka zajedničkim ulaganjem gospodarskih subjekata „Všeobecná úverová banka, a.s.“ Bratislava, Slovačka, „Slovenská sporiteľňa, a.s.“ Bratislava, Slovačka,  „Tatra banka, a.s.“ Bratislava, Slovačka, „365.bank, a. s.“ Bratislava, Slovačka i „Československá obchodná banka, a.s.“ Bratislava, Slovačka, koja se odnosi na osnivanje novog gospodarskog društva „Monilogi s.r.o.“ Bratislava, Slovačka, u smislu članka 12. stavak (1) točka c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu gospodarskih subjekata “Pliva Hrvatska” d.o.o. Zagreb, Hrvatska i “Pliva” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Hercegovačko–neretvanske Županije, Mostar, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Advokatskog društva dmb legal, d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u svezi obveze prijave koncentracije Konkurencijskom vijeću.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „JP Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, o tome da li je ograničenje utvrđeno Zakonom i Odlukom o ograničavanju povećanja cijena opskrbe električnom energijom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sukladno odredbama Zakona o konkurenciji Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prev Post

R ješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata KRKA…

Next Post

RJEŠENJE pо Zahtjevu za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane gospodarskih…

post-bars