Vrati se na vrh

С А О П ШТ Е Њ Е 94. сједница Конкуренцијског савјета БиХ

у Сарајеву, 11.10.2021. године, одржана је 94. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта „Telemach д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, против привредног субјекта „Телеком Србија а.д.“ Београд, Србија ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији, на тржишту дистрибуције медијских садржаја РТС канала путем КДС, ДТХ и ИПТВ платформе на тржишту Босне и Херцеговине, као неоснован.
Такође, Рјешењем се одбија Захтјев привредног субјекта „Telemach д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, против привредног субјекта „Телеком Србија а.д.“ Београд, Србија и „Јавна медијска установа Радио Телевизија Србије“ Београд, Србија, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији, на тржишту дистрибуције медијских садржаја РТС канала путем ОТТ платформе, као неоснован.
Истим Рјешењем Конкуренцијски савјет је одбио Захтјев привредног субјекта „Телемацх д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, против привредног субјекта „Телеком Србија а.д.“ Београд, Србија и „Јавна медијска установа Радио Телевизија Србије“ Београд, Србија, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, из члана 4. став (1) тачке б) и д) Закона о конкуренцији, на тржишту дистрибуције медијских садржаја РТС канала путем КДС, ДТХ и ИПТВ платформе и тржишту дистрибуције медијских садржаја РТС канала путем ОТТ платформе као неоснован.

Рјешење којим се одобрава о поврат новчаних средстава привредном субјекту „Telemach д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, уплаћених на име админстративне таксе у вези са процесним радњама пред Конкуренцијском савјетом. Поврат новчаних средстава се одобрава због поништења Рјешења Конкуренцијског савјета број: УП-03-26-3-011-89/17 од 23.01.2020 године.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Претходни

Рјешење по Захтјеву привредног субјекта Telemach д.о.о. Џемала Биједића 216,…

Сљедећи

Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Telemach BH…

post-bars