Vrati se na vrh

 Улога интерних контрола у примјени посљедњих измјена и допуна Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине

Улога интерних контрола у примјени посљедњих измјена и допуна Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине

У организацији Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине стручна савјетница Конкуренцијског савјета БиХ Кадина Карић присустовала је обуци на тему „Улога интерних контрола у примјени посљедњих измјена и допуна Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине која је одржана у Парламентарној скупштини БиХ дана 02.10.2023. године.
Обука је била намијењена запосленим у институцијама БиХ који имају овлаштења и одговорности за учешће у провођењу поступака јавних набавки, припрему и провођење интерних прописа у области јавних набавки.

На обуци су разматрана важна питања као што су одговорност уговорног органа, опције организационих структура у служби набавке, интерни правни оквир поступка набавки, укључујући приручнике и упутства, вођење одговарајуће докуемнтације за управљање набавкама, идентификација тачака ревизорског трага и етички кодекс.

Посебан нагласак је стављен на процес планирања јер постоји уска веза између планирања буџета и планирања јавних набавки, те на важност стварања чврсте везе између заинтересованих страна, одјељења финансија и набавки. Представљен је начин припреме тендерске документације, најчешће грешке, припреме техничке спецификације, реализација уговора, механизми контроле, те усвајање интерног правилника о јавним набавкама.

Претходни

Форум за управљање интернетом (IGF)

Сљедећи

6. Дигитални самит „Western Balkans Digital Summit 2023“

post-bars