Vrati se na vrh

 Uloga internih kontrola u primjeni posljednjih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
02/10/2023

Uloga internih kontrola u primjeni posljednjih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

U organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine stručna savjetnica Konkurencijskog vijeća BiH Kadina Karić prisustovala je obuci na temu „Uloga internih kontrola u primjeni posljednjih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koja je održana u Parlamentarnoj skupštini BiH dana 02.10.2023. godine.
Obuka je bila namijenjena zaposlenim u institucijama BiH koji imaju ovlaštenja i odgovornosti za učešće u provođenju postupaka javnih nabavki, pripremu i provođenje internih propisa u oblasti javnih nabavki.

Na obuci su razmatrana važna pitanja kao što su odgovornost ugovornog organa, opcije organizacionih struktura u službi nabavke, interni pravni okvir postupka nabavki, uključujući priručnike i uputstva, vođenje odgovarajuće dokuemntacije za upravljanje nabavkama, identifikacija tačaka revizorskog traga i etički kodeks.

Poseban naglasak je stavljen na proces planiranja jer postoji uska veza između planiranja budžeta i planiranja javnih nabavki, te na važnost stvaranja čvrste veze između zainteresovanih strana, odjeljenja finansija i nabavki. Predstavljen je način pripreme tenderske dokumentacije, najčešće greške, pripreme tehničke specifikacije, realizacija ugovora, mehanizmi kontrole, te usvajanje internog pravilnika o javnim nabavkama.

Prethodni

Forum za upravljanje internetom (IGF)

Sljedeći

Western Balkans Digital Summit 2023

post-bars