Vrati se na vrh

 Uloga internih kontrola u primjeni posljednjih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine
02/10/2023

Uloga internih kontrola u primjeni posljednjih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine

U organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine stručna savjetnica Konkurencijskog vijeća BiH Kadina Karić prisustovala je obuci na temu „Uloga internih kontrola u primjeni posljednjih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine koja je održana u Parlamentarnoj skupštini BiH dana 02.10.2023. godine.
Obuka je bila namijenjena zaposlenim u institucijama BiH koji imaju ovlasti i odgovornosti za sudjelovanje u provođenju postupaka javnih nabava, pripremu i provođenje internih propisa u oblasti javnih nabava.

Na obuci su razmatrana važna pitanja kao što su odgovornost ugovornog organa, opcije organizacionih struktura u službi nabave, interni pravni okvir postupka nabava, uključujući priručnike i uputstva, vođenje odgovarajuće dokuementacije za upravljanje nabavama, identifikacija točaka revizorskog traga i etički kodeks.

Poseban naglasak je stavljen na proces planiranja jer postoji uska veza između planiranja proračuna i planiranja javnih nabava, te na važnost stvaranja čvrste veze između zainteresiranih strana, odjeljenja financija i nabava. Predstavljen je način pripreme tenderske dokumentacije, najčešće greške, pripreme tehničke specifikacije, realizacija ugovora, mehanizmi kontrole, te usvajanje internog pravilnika o javnim nabavama.

Prev Post

Forum za upravljanje internetom (IGF)

Next Post

6. Digitalni samit „Western Balkans Digital Summit 2023“

post-bars