Vrati se na vrh

 Forum za upravljanje internetom (IGF)
02/10/2023

Forum za upravljanje internetom (IGF)

Forum za upravljanje internetom (IGF) u Bosni i Hercegovinim održan je 2. oktobra 2023. godine u Sarajevu u hotel Novotel kao dio mreže nacionalnih i regionalnih inicijativa (NRI) globalnog IGF-a.

Organizacioni komitet za 2023. godinu činili su BIRN BiH, Centar izvrsnosti za kibernetičku sigurnost u Bosni i Hercegovini (CSEC), BHNIX.ba, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Fakultet političih nauka Univerziteta u Sarajevu, Logosoft. Učešće na istom, ispred Konkurencijskog vijeća, uzeo je Mladen Ignjić, viši stručni saradnik za informacione tehnologije.

Nakon pozdravnih govora, plenarna sjednica je obuhvatila opšte stavove o odsustvu sistematskog pristupa upravljanju internetom i ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, nakon čega je program podjeljen na tri paralelne sesije sa fokusom na: sajber sigurnost; slobodu izražavanja, slobodu medija i narativa negiranja genocida i ratnih zločina na internetu te nasilje nad ženama i marginalizovanim skupinama putem informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT).

Svaka sesija rezultirala je ključnim porukama koje će biti prenesene na globalnom IGF 2023 u Kjotu, Tokio, kao dio inkluzivnog globalnog procesa.

BH IGF su podržali Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, Internet Society Foundation (ISOC) i Hanns Seidel Stiftung u Sarajevu.

Prethodni

Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta

Sljedeći

Uloga internih kontrola u primjeni posljednjih izmjena i dopuna Zakona…

post-bars