Vrati se na vrh

 22. ICN godišnja konferencija
20/10/2023

22. ICN godišnja konferencija

Predsjednica Konkurencijskog vijeća BiH Adisa Begić i Ivo Jerkić, član Konkurencijskog vijeća BiH prisustvovali su ICN godišnjoj konferenciji koja je održana u periodu od 18-20 oktobra 2023. godine u Barseloni. Domaćin 22. Konferencije bila je Španska Državna Komisija za tržište i konkurenciju (The Spanish National Markets and Competition Commission -CNMC).

Cani Fernández Vicién, predsjednica Španske Državne Komisije za tržište i konkurenciju prisutnim je poželjela dobrodošlicu riječima da je ICN, kao najvažnija mreža tijela za tržišnu konkurenciju u cijelom svijetu sa 140 tijela za tržišnu konkurenciju iz 132 jurisdikcije, u protekle dvije decenije angažovala brojna tijela za konkurenciju, pravnike, ekonomiste, akademike i druge predstavnike nevladinog sektora iz cijelog svijeta u dinamičnim raspravama i projektima koji potiču međusobno razumijevanje i učinkovito provođenje tržišne konkurencije i politike u cijelom svijetu.

Ovogodišnja konferencija bila je posjećenija nego ijedna prije, sa blizu 100 jurisdikcija i delagacija sačinjenih od članova tijela za konkurenciju i predstavnika nevladinog sektora.

Tokom konferencije učesnici su diskutovali i razmjenjivali iskustva na sastancima radnih grupa te adresirali pitanja poput interakcije sa sudovima, tržišta hrane s fokusom na zemlje u razvoju, umjetnu inteligenciju i održivost.

Španska Državna Komisija za tržište i konkurenciju iskoristila je priliku da istakne svoj rad i doprinos na poslovima zaštite tržišne konkurencije na međunarodnoj sceni i predstavi planove za nastavak saradnje s drugim tijelima koja se suočavaju sa istim globalnim izazovima i poteškoćama u svom radu.

Prethodni

OBAVJEŠTENJE o Prijavi koncentracije “Prevent Nekretnine d.o.o.,Prevent Cables d.o.o.,Pro Consulting…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu gradonačelnika…

post-bars