Vrati se na vrh

 22. ICN godišnja konferencija
20/10/2023

22. ICN godišnja konferencija

Predsjednica Konkurencijskog vijeća BiH Adisa Begić i Ivo Jerkić, član Konkurencijskog vijeća BiH nazočili su ICN godišnjoj konferenciji koja je održana u razdoblju od 18-20 listopada 2023. godine u Barseloni. Domaćin 22. Konferencije bilo je Špansko Državno Povjerenstvo za tržište i konkurenciju (Spanish National Markets and Competition Commission – CNMC).

Cani Fernández Vicién, predsjednica Španskog Državnog Povjerenstva za tržište i konkurenciju nazočnim je poželjela dobrodošlicu riječima da je ICN, kao najvažnija mreža tijela za tržišnu konkurenciju u cijelom svijetu sa 140 tijela za tržišnu konkurenciju iz 132 jurisdikcije, u protekle dvije decenije angažirala brojna tijela za konkurenciju, pravnike, ekonomiste, akademike i druge predstavnike nevladinog sektora iz cijelog svijeta u dinamičnim raspravama i projektima koji potiču međusobno razumijevanje i učinkovito provođenje tržišne konkurencije i politike u cijelom svijetu.

Ovogodišnja konferencija bila je posjećenija nego ijedna prije, sa blizu 100 jurisdikcija i delagacija sačinjenih od članova tijela za konkurenciju i predstavnika nevladinog sektora.

Tijekom konferencije sudionici i su diskutirali i razmjenjivali iskustva na sastancima radnih grupa te adresirali pitanja poput interakcije sa sudovima, tržišta hrane s fokusom na zemlje u razvitku, umjetnu inteligenciju i održivost.

Špansko Državno Povjerenstvo za tržište i konkurenciju iskoristilo je priliku da istakne svoj rad i doprinos na poslovima zaštite tržišne konkurencije na međunarodnoj sceni i predstavi planove za nastavak suradnje s drugim tijelima koja se suočavaju sa istim globalnim izazovima i poteškoćama u svom radu.

Prev Post

OBAVJEŠTENJE o Prijavi koncentracije “Prevent Nekretnine d.o.o.,Prevent Cables d.o.o.,Pro Consulting…

Next Post

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu gradonačelnika…

post-bars