Vrati se na vrh

 EU integracijski forum
31/10/2023

EU integracijski forum

U organizaciji Transparency International BiH, uz finansijsku podršku Švedske, dana 31.10.2023. godine u Sarajevu održana je regionalna konferencija „EU integracijski forum“.

Dvadeset godina nakon samita u Solunu i obećane perspektive punopravnog članstva u EU za zemlje Zapadnog Balkana, ostvarivanje tog cilja izgleda i dalje neizvjesno. Zemlje Balkana dijele izazove vezane uz hibridne režime i državnu zarobljenost, iako se nalaze u različitim fazama procesa pristupanja. S druge strane, EU se suočava s izazovima poput prioritizacije pojedinačnih interesa članica, geopolitičkih pitanja uslijed ruske agresije na Ukrajinu te principa meritornosti u procesu proširenja.

Konferencija “EU integracijski forum” otvorila je debatu o pitanjima i izazovima ubrzanog procesa pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana, sa posebnim fokusom na pitanja vladavine prava i trenutnog stanja u BiH.

Konferenciji su prisustvovali stručnjaci iz oblasti vladavine prava i pristupanja Evropskoj uniji, kao i predstavnici institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, predstavnici međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija. Ispred Konkurencijskog vijeća BiH učešće na konferenciji uzela je stručna savjetnica Anesa Omerefendić.

Prethodni

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

Sljedeći

Politika Evropske unije o klimatskim promjenama

post-bars