Vrati se na vrh

 8th Soljan Conference on Competition Law and Policy  “Goals of Competition Law and the Changing World”
27/05/2023

8th Soljan Conference on Competition Law and Policy “Goals of Competition Law and the Changing World”

Na poziv Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske (AZTN) stručne savjetnice za pitanja konkurencije Lejla Šaković Karić i Aleksandra Dunjić boravile se u Dubrovniku, Republika Hrvatska u razdoblju 25-27 svibanjj 2023. godine na 8. konferenciji organiziranojj u čast profesora Vedrana Šoljana na temu “Goals of Competition Law and the Changing World”.
Trodnevna konferencija nastala je u suradnji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (EFZG), Asocijacije politike i prava konkurencije RH (HDPPTN) i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske (AZTN).

Tradicionalno već ova je konferencija postala platforma za razgovor o napretku u pravu konkurencije kako u EU tako i u nacionalnim zakonodavstvima, sa fokusom na pravo i praksu konkurencije zemalja Centralne, Istočne Europe i Južno Istočne Europe.
Ove godine glavno predavanje u svjetlu ciljeva koji se tiču sprječavanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja održao je profesor Spencer Weber Waller sa Univerziteta Loyola iz Čikaga.
Ovogodišnji dnevni red uključivao je panel predavanja i diskusije prvenstveno posvećena izazovima sa kojima se susreću tijela za konkurenciju primjenom pravne regulative kao i sudskim preispitivanjima odluka tijela za konkurenciju dok je radionice targetirala praktična pitanja u svezi pisanja pravnih akta koji se odnose na zabranjena konkurencijska djelovanja.

Prev Post

Prijavi korupciju

Next Post

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskog subjekta GAS RES preduzeće…

post-bars