Vrati se na vrh

 “Dvije decenije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – (ne)naučene lekcije”
30/11/2023

“Dvije decenije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – (ne)naučene lekcije”

Transparency International u BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave uz podršku Kraljevine Švedske, dana 30. 11. 2023. godine organizirali su konferenciju “Dvije decenije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – (ne)naučene lekcije”.

Na Konferenciji, održanoj u Sarajevu, predstavljeni su rezultati istraživanja javnosti u Bosni i Hercegovini, koje se odnosilo na stupanj povjerenja građana u rad javne uprave. Održane su i panel diskusije o reformi javne uprave, jačanju javnih politika i upravljanju ljudskim kapacitetima. U ime Konkurencijskog vijeća konferenciji je prisustvovao Adnan Popara, viši stručni suradnik za promociju tržišne konkurencije.

Istaknuto je da, iako EU ne uređuje javnu upravu, očekuje da država mora imati upravne i pravosudne kapacitete da provede zajedničku pravnu stečevinu (acquis). Ključni izazov je da se postigne unutarnja koordinacija da bi se došlo do zajedničkog stava prilikom pregovora o pristupanju.

Prev Post

OKRUGLI STO „DIGITALNA TRANSFPRMACIJA PROCEDURA JAVNIH NABAVA U BOSNI I…

Next Post

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 432-4-1-18-6-7/23

post-bars